Protipožární izolační desky

Asi každý chrání sebe a svůj majetek před požárem. Někomu stačí pouhá zmínka o ohni a vlasy mu stojí hrůznou. Ono vlastně ani není divu, požár ničí a pustoší vše, co mu přijde do cesty, nerozlišuje, zda je to skříň, auto nebo lidská bytost. Právě v tomto tkví jeho nebezpečnost! Jak se chránit před požárem? O tom si něco řekneme právě níže.

Protipožární panely

FÁZE POŽÁRU

  1. Fáze – od vzplanutí, po rozhoření prvních předmětů.
  2. Fáze – prudký nárůst teploty a rozšíření do okolí.
  3. Fáze – stabilizace a probíhající destrukční hoření = hoří vše hořlavé
  4. Fáze – vyhoření = snížení intenzity požáru

Požár je druh hoření, který je za všech okolností nežádoucí a škodlivý! Jeho nebezpečnost jsem zmínil již v úvodní odstavci. Chceme-li snížit riziko vzniku požáru na minimum, je potřeba instalovat několik nezbytných technických a elektronických zařízení. Požár totiž musíme odhalit včas, ihned po jeho vypuknutí.

  • Elektronické protipožární systémy – hlásiče požáru/kouře, protipožární panely/dveře
  • Mechanické protipožární systémy – Elektronický požární systém (EPS)

VELMI ČASTO HOVOŘÍME O TZV. POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI NEBO OCHRANĚ (PO). TU LZE CHARAKTERIZOVAT DVOJICÍ "PILÍŘŮ":

PASIVNÍ OCHRANA

Pod tímto pojmem si lze představit různá konstrukční řešení průmyslových vrat. Tedy schopnost budovy jako vzdorovat požáru. Jedná se zejména o členění objektu do požárních úseků, použití vyhovujících výrobků, hmot a stavebních konstrukcí z hlediska jejich hořlavosti a požární odolnosti, řešení únikových cest pro osoby či evakuačních cest pro zvířata, vybavení zásahových cest pro jednotky požární ochrany, zhodnocení požárně nebezpečného prostoru.

Protipožární panely

AKTIVNÍ OCHRANA

Nyní vyžadujeme od EPS, aby dovedla požár detekovat a učinila nezbytné kroky, vedoucí k uhašení požáru. Systém musí v logických návaznostech ovládat ostatní požárně bezpečnostní zařízení a snižovat, popřípadě dostávat požár pod kontrolu. Jedná se zejména o elektrickou požární signalizaci, stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvody kouře a tepla, požární větrání únikových cest, zařízení pro autonomní detekci a signalizaci požáru a mnoho dalších zařízení.

Chcete zde publikovat článek, nebo získat zpětný odkaz?

Kontaktujte nás e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2022 - created by Joomla4