Mezinárodní doprava a spedice

Co je to doprava? Nejedná se o nic jiného než jakékoliv přemisťování zboží nebo lidí z místa A do místa B. Pokud zůstaneme u přemisťování zboží, musíme k tomu v naprosté většině případů použít dopravní prostředek, tím může být osobní nebo nákladní automobil, loď nebo letadlo. Aby bylo po čem jezdit, nesmíme opomenout dopravní vybavenost, tedy silnice, železnice, přístavy nebo letiště. V tomto článku se budeme věnovat mezinárodní kamionové dopravě, konkrétně o různých spedičních a logistických úkonech.

Inex Spedition

V kontextu s mezinárodní logistikou a spedicí se setkáváme s množstvím různých úmluv, dohod a nařízení, ať s působností na území jednoho státu, Evropské unie nebo celého světa. Při spedici neboli zasílatelství je důležité najít si partnera, který zodpovědně zajistí přepravu vašeho zboží z jednoho místa na druhé. Kolikrát nestačí jen to, je potřeba jasně stanovit, kdo za náklad zodpovídá, většinou je to přepravce. Naopak v logistických procesech je nutné sledovat trh a okamžitě na něj reagovat. Jenom tak dovedete perfektně plánovat a řídit cestu zboží nebo produktu od vývoje, přes výrobu, nákup až po dodání koncovému zákazníkovi. Vhodným partnerem, který rozumí jak spedici, tak i logistice je společnost INEX Spedition.

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE FIATA

Tato mezinárodní organizace sdružuje spediční společnosti. Její historie sahá do roku 1926, kdy byla ve Vídni založena s cílem koordinace a unifikace:

  • Přepravních postupů,
  • Smluvních náležitostí,
  • Používaných dokumentů.

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY INCOTERMS

Tyto podmínky jsou platné pro přepravu zboží a upravují platby za dopravu, rizika a povinnosti mezi dopravcem, kupujícím a prodávajícím, používají se v mezinárodních kupních smlouvách. Z hlediska řízení jsou smluvním obchodním standardem, který akceptují vlády, právní autority a obchodní společnosti po celém světě. Aktuálně platnými jsou INCOTERMS 2010.

Inex Spedition

MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA TIR

Jedná se o dohodu, která byla zavedena s úkolem zavést systém zajištění. O co se jedná? Tento systém pokrývat případná cla nebo poplatky za přepravované zboží. Musíme však vědět, že platí pouze na území Evropy! Jelikož se TIR dočkal velkého ohlasu, byla na jeho základech vytvořena Celní úmluva na podkladě karnetu TIR, který nahrazuje původní celní jistinu do výše 50.000 $.

5 PILÍŘŮ DOHODY TIR

  1. Zboží musí být zajištěno při přepravě v celně bezpečných vozidlech nebo kontejnerech.
  2. Cla a daně jsou zajištěna mezinárodně platnou zárukou.
  3. Přepravované zboží je doprovázeno jistinou karnet, který nabývá platnosti v zemi odeslání a zároveň slouží jako kontrolní doklad v zemi odeslání, tranzitu a určení.
  4. Postupy celníků v zemi odeslání jsou uznávaná v tranzitních zemí i zemi určení.
  5. Všechny zúčastněné strany mají kontrolovaný přístup do systému TIR.
Chcete zde publikovat článek, nebo získat zpětný odkaz?

Kontaktujte nás e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2022 - created by Joomla4